Нова методика нормативно-грошової оцінки земельних ділянок: що змінилось?

10 листопада 2021 року набрала чинності Постанова КМУ «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок» № 1147 від 03 листопада 2021 року.

Разом з цим, на зміну минулим методикам, які встановлювали нормативно-грошову оцінку (далі – НГО) в трьох випадках щодо земель населених пунктів, земель несільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів, а також земель сільськогосподарського призначення, запроваджено єдину методику НГО для усіх земель, незалежно від їх місця розташування.

Нова методика НГО землі сприяє спрощенню проведення оцінки земель, а також усуває розбіжність показників оцінки сусідній земельних ділянок, що встановлює чітке визначення розміру земельного податку, орендної плати за землю та забезпечує рівні права власників щодо розпорядження своїми земельними ділянками, наприклад, під час продажу землі.

За новою методикою, за основу для визначення НГО земель братимуться площа земельної ділянки (Пд) та норматив капіталізованого рентного доходу (Нрд), який за загальним правилом встановлюється виходячи із чисельності населення у відповідному населеному пункті.

Крім цього, для деяких земель Нрд визначатиметься окремо, зокрема для земель:

 • сільськогосподарського;
 • природоохоронного;
 • оздоровчого;
 • історико-культурного;
 • лісогосподарського призначення;
 • та земель водного фонду.

Кінцева НГО земельної ділянки залежатиме від низки факторів:

 • віддаленість її від великих міст;
 • належність чи неналежність до населених пунктів курортно-рекреаційного значення;
 • вплив радіаційного забруднення;
 • зональні фактори місця розташування;
 • а також цільове призначення та особливості використання земельної ділянки.

Отже, нова та єдина формула визначення НГО виглядає так:

Цн = Пд х Нрд х Км1 х Км2 х Км3 х Км4 х Кцп х Кмц х Кні

 • Цн — НГО земельної ділянки;
 • Пд — площа ділянки м2;
 • Нрд — норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі;
 • Км1 — коефіцієнт, вплив великих міст;
 • Км2 — коефіцієнт, курортно-рекреаційне значення населених пунктів;
 • Км3 — коефіцієнт, вплив радіаційного забруднення;
 • Км4 — коефіцієнт, зональні фактори місця розташування земельної ділянки;
 • Кцп — коефіцієнт, цільового призначення земельної ділянки;
 • Кмц — коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням;
 • Кні — коефіцієнт індексації.

Вищенаведені коефіцієнти у числовому позначенні вказані у додатках до Постанови КМУ № 1147, що полегшує процедуру проведення підрахунків щодо чіткого визначення НГО.

Крім цього, за новою методикою, нормативно-грошова оцінка земельних ділянок здійснюватиметься одразу на всю територію відповідної територіальної громади, результати якої будуть вноситися до Державного земельного кадастру. Це забезпечить ефективне отримання відомостей про НГО конкретної земельної ділянки шляхом здійснення Витягу з кадастру.

Джерело: Loйер