Вікторія Роман: Фіксація порушення авторського права в інтернеті

Адвокат, партнер компанії «Legal Partner», Вікторія Роман розкрила тему «Докази порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет» спеціально для видання «Ліга Закон».

Динамічний розвиток мережі Інтернет призвів до такого ж динамічного зростання кількості порушень авторського права саме у цифровій сфері.

Судова практика в цій категорії справ поступово починає набувати єдності, тому в цій статті я охарактеризую основні механізми фіксації порушення авторських прав на вебсайтах.

Насамперед варто зазначити, що пункт 29 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” і стаття 74 Господарського процесуального кодексу України містять приписи щодо обов’язку доведення й розв’язання питання про те, яка сторона повинна доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права або суміжних прав.

Слід зважати на те, що саме позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав або права на їх захист, а також факт незаконного використання творів відповідачем.

У зв’язку з цим усе частіше виникають питання правильної фіксації порушення на вебсторінках для використання їх надалі як доказів у судовому порядку.

Відповідно до статті 96 Господарського процесуального кодексу України електронні докази – це інформація в цифровій формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема електронні документи (у тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), вебсайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Тобто такі дані можуть зберігатися, у тому числі, і в мережі Інтернет.

Звертаємо увагу: якщо позивач/автор надасть до суду паперову копію, скріншоти вебсторінки, суд за клопотанням відповідача або за власною ініціативою може витребувати оригінал електронного доказу.

Зважаючи на зазначений пункт, у разі відсутності належної фіксації оригіналів електронних доказів відповідач може спотворити, вилучити контент, що порушує авторські права на момент розгляду справи в суді, і тоді паперові копії, скріншоти суд не візьме до уваги.

Одним із найефективніших доказів у спорах про порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет є експертний висновок за результатами проведеної фіксації та дослідження змісту вебсторінок, складений Консорціумом “Український центр підтримки номерів і адрес” (УЦПНА).

У постанові від 26.02.2020 р. у справі № 742/3812/18-ц Верховний Суд констатував, що УЦПНА уповноважений здійснювати адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет і задля сприяння захисту прав осіб від порушень у мережі Інтернет підтвердив компетентність УЦПНА у здійсненні відповідних функцій щодо українського сегмента мережі Інтернет.

Найчастіше українські суди приймають цей доказ як першочерговий, а інші – як додаткові. Вартість такого висновку залежить від кількості переходів за гіперпосиланнями в межах одного сайту на інші сайти, завантаження файлів (аудіо/відео/текстового/графічного тощо) і стартує від 3300 гривень. Надає Консорціум їх протягом 5 робочих днів із дати надходження оплати за послугу.

Варто звернути увагу, що, з огляду на чималу вартість таких досліджень, суди приймають як докази самостійну відеофіксацію порушення, яку може провести автор/правовласник за допомогою спеціальних програм.

Рекомендую проводити її через будь-яку зручну програму фіксації екрана комп’ютера, докладно вивчати наповнення сайтів порушника (від незаконного контенту до контактної інформації, відгуків клієнта), а в кінці фіксації необхідно перейти на офіційний вебсайт, припустимо, газети КМУ

“Урядовий кур’єр”, де зафіксувати дату фіксації. Зазначу, що такий доказ суди оцінюють по-різному і, на мою думку, він є додатковим до вказаного вище експертного висновку.

Третім способом фіксації порушень прав у мережі Інтернет відзначу фіксацію такого порушення за допомогою сервісу Internet Archive – Wayback Machine (www.archive.org), який здійснює запис змісту окремих вебсторінок у різні проміжки часу з моменту створення вебсайту.

Зазначений сервіс має статус інтернет-бібліотеки, аналіз судової практики щодо спорів про право інтелектуальної власності свідчить про залучення як доказів інформації із сервісу Internet Archive –Wayback Machine.

Наприклад, у постанові Львівського апеляційного господарського суду від 04.10.2017 р. у справі № 926/1272/15 зазначено: “Висновок суду попередньої інстанції підтверджується матеріалами справи, зокрема даними сайту інтернет-архів (https://www.archive.org/), згідно з яким підтверджується розміщення на сайті відповідача станом на 7 квітня 2011 р. спірного об’єкта”.

І ще один спосіб фіксації – огляд адвокатом змісту сторінок сайту зі збереженням їх вигляду на електронних носіях, із складанням протоколу/акта під час реалізації професійного права на збирання відомостей для використання як доказів згідно з п. 7 ч. 1 ст. 20 Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Вище описано процес досудового збирання доказів – фіксації порушень.

Вважаю, що позивачеві необхідно максимально підтвердити наявність фактичних даних, порушення авторських прав за допомогою інструментів, описаних вище, до подання позову до суду, не розраховуючи на судові механізми отримання таких доказів.

А вже надалі, у судовому процесі, у разі доцільності подавати заяви й реалізувати свої права, передбачені статтею 82 ГПК України. Саме там зазначено, що суд за заявою учасника справи або за власною ініціативою може:

– оглянути вебсайт або інші місця збереження даних в інтернеті для встановлення та фіксування їх змісту із або без залучення спеціаліста з або без відеофіксації огляду технічними засобами;

– призначити експертизу для встановлення та фіксування змісту вебсторінки на сайті в інтернеті, якщо це потребує спеціальних знань.

Після належної фіксації порушення авторських прав у мережі Інтернет у досудовому порядку наступним кроком автора/правовласника, чиї права порушено, буде визначення належного відповідача. Ефективні інструменти визначення винної особи за порушення авторських прав у цифровому середовищі опишу вже у наступній статті.

Автор: адвокат, партнер компанії «Legal Partner», Вікторія Роман.