Банкрутство – це складний та довготривалий процес. Компанія «LP» має значний досвід правового супроводу як боржника, так і кредиторів у процедурі банкрутства.

Наші послуги:

  • Ініціювання банкрутства як зі сторони боржника, так і кредиторів;
  • Юридичний супровід банкрутства юридичної особи;
  • Захист прав та законних інтересів боржника/кредитора/третіх осіб у процедурі банкрутства;
  • Представництво на зборах кредиторів та засіданнях комітету кредиторів;
  • Представництво інтересів у спорах, що виникають у процедурі банкрутств;
  • Представництво інтересів у спорах щодо притягнення до субсидіарної та солідарної відповідальності керівників, акціонерів та ін. осіб;
  • Оскарження дій / бездіяльності арбітражного керуючого;
  • Юридичний супровід судових справ про неплатоспроможність (банкрутство) фізичної особи.