Info@stylemixthemes.com
+1 00 974 4012 0320

Безкоштовна юридична допомога

Posted by: admin
Category: Статьи

Хоча право громадян на безоплатну правову допомогу вже досить давно закріплено у Конституції та деяких спеціальних законах України, реалізувати його у повному обсязі донедавна було неможливо через відсутність єдиної політики у сфері надання правової допомоги коштом держави. Закон України від 02.06.11 р. № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу» (далі за текстом — Закон) створив правову базу та механізм для реалізації права кожного на правову допомогу у випадках, коли вона повинна надаватись безоплатно. Цей Закон відповідає ряду міжнародних угод, учасницею яких є наша держава, зокрема Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі за текстом — Європейська конвенція) та Міжнародному пакту про громадянські та політичні права 1966 р. (далі за текстом — Міжнародний пакт), які, зокрема, зобов’язують держави-учасниці надавати кваліфіковану безоплатну правову допомогу малозабезпеченим особам при обвинуваченні їх у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, у § 3(с) ст. 6 Європейської конвенції зазначається, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права як захищати себе особисто чивикористовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя. Аналогічна норма міститься і у § 3(d) ст. 14 ч. ІІІ Міжнародного пакту, відповідно до якої кожен має право при розгляді будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення бути судимим у його присутності та захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника; якщо він не має захисника, бути повідомленим про це право і мати призначеного йому захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того вимагають, безплатно для нього в усякому такому випадку, коли він не має достатньо коштів для оплати цього захисника.

Закон визначає порядок і підстави надання безоплатної правової допомоги, суб’єктів її надання, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у цій сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань надання безоплатної правової допомоги.

Закон передбачає надання двох видів безоплатної правової допомоги – первинної та вторинної. Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1. захист від обвинувачення

2. здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами

3. складення документів процесуального характеру

Відповідно до Закону безоплатна вторинна правова допомога (далі за текстом — вторинна допомога) фінансується за рахунок видатків Державного бюджету України. Таким чином гарантованість державою безоплатної правової допомоги набуває нового, реального, змісту.

Право на вторинну допомогу, на відміну від первинної, мають лише окремі категорії осіб, визначені Законом, з урахуванням двох критеріїв – критерію малозабезпеченості та належності до тих категорій осіб, для яких законами вже закріплено право на безоплатну правову допомогу. За критерієм малозабезпеченості Закон надає право на вторинну допомогу особам, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення та інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Серед інших осіб, які мають право на отримання вторинної допомоги, є особи, до яких застосовано адміністративні затримання або арешт, а також підозрювані у вчиненні злочину особи, затримані органами дізнання та слідства, особи, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою та особи, у справах яких відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов’язковою.

Закон визначає поряд з іншими особами, що мають право на безоплатну правову допомогу, наступні категорії: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, безпритульні діти; особи, щодо яких вирішується питання про надання статусу біженця та у разі оскарження рішення щодо статусу біженця; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань; особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання її недієздатною чи поновлення її цивільної дієздатності; особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку; особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.

Надання вторинної допомоги у кримінальних справах на сьогодні здійснюють три пілотні офіси громадського захисту, створені за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» у Харкові, Хмельницькому та Білій Церкві. За 2010 рік завдяки зусиллям адвокатів Харківського офісу громадського захисту органами досудового слідства та судами було закрито 134 кримінальні справи, звільнено від кримінальної відповідальності 116 осіб; судами не задоволено понад 27% подань про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підзахисних. Адвокати Білоцерквіського офісу громадського захисту за 2010 рік були присутні при 118 затриманнях, що проводились працівниками міліції міста і району, а це становить 76% від загальної кількості проведених затримань. У Хмельницькому офісі громадського захисту 87% затриманих, про яких офіс був повідомлений, не відмовилися від безоплатної допомоги, а завдяки активному захисту на стадії затримання майже 40% затриманих осіб, щодо яких слідчим винесено подання про взяття під варту, були звільнені.

Розпочала свою діяльність з підтримки формування системи безоплатної правової допомогиВсеукраїнська благодійна організація «Українська фундація правової допомоги», метою створення якої є забезпечення доступу до правосуддя через надання правової допомоги та впровадження високих стандартів правосуддя в Україні.

До початку 2013 року Мінюст при головних управліннях юстиції в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі планує утворити 27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Директор Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України 
Андрій Вишневський.

 

Автор: admin

Добавить комментарий